Dostupné termíny

Po Út St Čt So Ne
Loading...
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  terminy

Kontaktní informace

Chata Sýkorka
Mříč 138
Křemže
38203


Pavla Velíšková
email: info@chatasykorka.cz
tel: +420 606 489 658

IČO: 01305832
Provozní doba: po tel. domluvě.

Aktuální počasí

Počasí Křemže - Slunečno.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POBYTY

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a majitelem nemovitosti se řídí ustanovením občanského zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Majitel pouze zajišťuje zprostředkování pobytu. Smluvní vztah vzniká na základě vyplněné závazné přihlášky k pobytu, kterou majitel potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na www.chatasykorka.cz , se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.
1. SEZÓNY A DÉLKA POBYTU
Jednotlivé sezóny jsou většinou rozděleny: léto – 30.6.-31.8., zima 2.1.-15.3., Vánoce a Silvestr, Velikonoce, ostatní termíny jsou tzv. mimosezóna. Délka pobytu se uskutečňuje většinou v týdenních turnusech, mimosezónní pobyty můžou být i kratší. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu mezi 14 a 16 hod, ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin ( pokud není dohodnuto jinak).
1. POTVRZENÍ REZERVACE
Pobyt lze objednat telefonicky, písemně přímo z webu nebo emailem. Pokud je poptávaný termín volný, majitel vystaví písemnou závaznou rezervaci, pošle ji emailem nebo poštou. Klient je povinen nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu.
1. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA
Ceny uvedené na webu zahrnují pouze ubytování. Další poplatky budou hrazeny po předchozí dohodě s pronajímatelem – za energie, poskytnutí povlečení (v ceně), vratné kauce – 3.000-,Kč, poplatek obci 7 Kč/os/den, pokud není uvedeno jinak. Úhradu objednaného pobytu a služeb provádí klient formou 50 % zálohy z celkové ceny splatné k datu, které stanoví majitel, ostatní se doplácí pronajímatelům po předchozí dohodě. Pokud klient neuhradí částku za pobyt do termínu data splatnosti, bude rezervace zrušena. Platba za pobyt a služby musí být hrazena bankovním převodem.
1. Povinnosti klienta
Včas uhradit dohodnuté zálohy. Dodržet sjednané podmínky pobytu – objednaný počet osob – v případě jakékoliv změny je povinen informovat majitele objektu – v případě porušení dohodnutých podmínek má majitel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel / s výjimkou vad skrytých /. Pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let. Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny majitele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má majitel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce, nebo náhradu vzniklé škody v plné výši.
1. Práva klienta
Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit – výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu na adresu majitele. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany majitele ( pronajímatele ) má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá majitel objektu.
1. Stornovací podmínky
Při zrušení objednaného pobytu má majitel právo účtovat stornopoplatky:
Do 51 dnů před nástupem 10% z celkové částky za ubytování
50–31 dnů před nástupem 20% z celkové částky za ubytování
30–15 dnů před nástupem 50% z celkové částky za ubytování
14–8 dnů před nástupem 80% z celkové částky za ubytování
7–0 dnů do nástupu 100% z celkové částky za ubytování

1. Pojištění
Do ceny pobytů není zahrnuto pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění storno poplatků.
1. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky pro pobyty nabývají účinnosti 1.3.2017
Klient přijetím objednávky potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a s uložením jeho osobních dat do databáze majitele. Ten se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se objednávky klienta.