Dostupné termíny

Po Út St Čt So Ne
Loading...
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  terminy

Kontaktní informace

Chata Sýkorka
Mříč 138
Křemže
38203


Pavla Velíšková
email: info@chatasykorka.cz
tel: +420 606 489 658

IČO: 01305832
Provozní doba: po tel. domluvě.

Aktuální počasí

Počasí Křemže - Slunečno.cz

UBYTOVACÍ ŘÁD CHATY SÝKORKA

Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v chatě ubytován.

1. Ubytování je v nástupní den k dispozici od 16.hodiny. Dřívější příjezd je možný po dohodě. Chatu je nutné v poslední den pobytu opustit nejpozději do 10 hodin.

2. Po příjezdu je nutné nahlásit počet ubytovaných osob (jméno, adresa, dat. narození, č.OP), zaplatit objednané služby (uhradit vyúčtování rezervačních faktur) a vratnou kauci. Po vyřízení všech formalit budou předány klíče od chaty. U skupin vyřizuje veškeré formality pouze osoba, která pobyt objednávala.
Nikomu jinému ve skupině nebudou klíče vydány, nebude-li dohodnuto jinak. Poté s hosty provedeme kontrolu vybavení chaty a zapíšeme stav elektroměru.
3. Chaty jsou vybaveny lůžkovinami s příslušným povlečením, kuchyňským koutem s nádobím, elektrickou troubou, mikrovlnou troubou, sklokeramickou deskou, varnou konvicí a lednicí. Průběžný úklid uvnitř chaty si provádí zákazník sám.  Poslední den pobytu zákazník předává chatu v řádném stavu, tzn. čistou a bez škod na majetku. Případné škody se hradí hotovostně na místě (odečtením z kauce).
4. V objektu je potřeba se chovat tak, aby nebyli rušeni ostatní ubytovaní a nedocházelo ke zbytečným škodám na objektu a jeho vybavení. Noční klid od 22.00 do 7.00 hod. Z důvodu možného poškození není dovoleno jakkoliv manipulovat s nábytkem a ostatním vybavením chaty nebo jeho stěhováním.
5. Vytápění chaty je zajištěno automatickým, podlahovým, elektrickým vytápěním. Je možné přitápění v krbu dřevem, při dodržení bezpečnostních zásad.
6. V chatě je nainstalován 160l bojler, který vodu ohřívá průběžně. V suchých letních měsících prosíme návštěvníky o úsporné užívání užitkové vody z kohoutků. V objektu je voda ze studny. Pochází z vrtu. Laboratoř jí ohodnotila jako pitnou. I přesto voda obsahuje trochu větší množství železa, než v některých oblastech naší republiky. Tento prvek může některým jedincům, kteří nejsou zvyklí, způsobit krátkodobé zažívací potíže. Pro tyto doporučujeme využívat balenou vodu.
7. Sauna může být používána dle návodu, který je umístěn na sauně.
8. V celém objektu je zakázáno POUŽÍVAT VLASTNÍ SPOTŘEBIČE mimo nabíječek na mobil, tablet, notebook aj. Z bezpečnostních důvodů je nutné při opuštění chaty vždy vše vypnout a vytáhnout ze zásuvky. Nerespektování těchto zákazů je důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení peněz za ubytování a kauci.
9. Děti do 15 let nesmí zůstat v prostorách chaty bez dozoru dospělé nebo odpovědné osoby a ta je za ně zodpovědná při veškerých aktivitách, které jsou na chatě k dispozici. Veškeré aktivity, které jsou součástí chaty, jsou na vlastní nebezpečí.
10. Rodiče jsou odpovědni za bezpečnost svých dětí na dětském hřišti, v bazénu, v sauně, ve sprchovém koutě i v celé chatě i na zahradě, kde je nechráněný vstup do rybníka. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem. Rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.

11. ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH CHATY. Chata je ve všech vnitřních prostorách nekuřácká. Kouření je povoleno pouze na zahradě. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění chaty. Vzhledem k požární bezpečnosti a instalovaným požárním hlásičům, je zakázána v celém objektu jakákoliv  manipulace s ohněm, aby se předešlo případnému požáru.

12. V prostorách chaty není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění chaty.

13. Zákaz přechování zbraní, omamných prostředků a podobných životu nebezpečných předmětů v prostorách chaty. Na pokojích, chodbách a společných prostorách udržovat pořádek. Na přípravu jídel používat výhradně kuchyňku.
14. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách chaty je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. Je zakázano polepovat stěny a dveře, taktéž zatloukání hřebíčků a připínáčků do stěn, dveří a nábytku.
15. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na chatě, dále také v případě že se stane chata nezpůsobilou užívání a to z jakéhokoliv důvodu.
16. Uhrazené ubytování je závazné, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné výši!
17. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn ve společných prostorách chaty a ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.
18. V případě, že ubytovaný způsobil škodu v ubytovacím zařízení je povinen při skončení ubytování tuto škodu oznámit a uhradit.
19. Při nástupu se ubytovaní seznámí s ubytovacím a požárním řádem.
20. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování se přijímají a projednávají na tel.č.606489658.

Děkujeme za respektování a prosíme, buďte ke všemu šetrní, aby bylo vše k dalšímu dlouhému užívání i pro ostatní.
Přejeme hezký nikým a ničím nerušený pobyt ☺